Dostawa i montaż instalacji filtrowentylacji w placówce edukacyjnej w Słupsku. Wentylacja malarni.
Dostawa i montaż centrali klimatyzacyjnej oraz instalacji wentylacji pomieszczeń biurowych.
Dostawa i montaż wentylacji pomieszczeń szpitalnych.