Wentylacja lokali mieszkalnych - wentylatory Maico.

Wentylacja wyciągowa garaży podziemnych.

, komórek lokatorskich i pomieszczeń technicznych.