ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

FOTOWOLTAIKA

Fotowoltaika jest technologią umożliwiającą produkcję energii elektrycznej ze światła słonecznego. Proces przemiany światła słonecznego na energię elektryczną następuje w ogniwach fotowoltaicznych. Najbardziej popularne są ogniwa słoneczne krzemowe : mono i multikrystaliczne.

Elektrownie słoneczne (fotowoltaiczne) to nie tylko źródło czystej energii, pozwalające ograniczać emisję dwutlenku węgla, ale także możliwość obniżenia rachunku za energię lub możliwość generowania dodatkowego zysku ze sprzedaży energii.

Energetyka prosumencka
Jest to na chwilę obecną najłatwiejszy w Polsce sposób wykorzystania energii elektrycznej produkowanej w elektrowni słonecznej o mocy do 40 kW (mikroinstalacji). Inwestor staje się prosumentem – wytwórcą energii na potrzeby własne. W rozwiązaniu tym wielkość systemu dopasowana jest do zużycia energii, a jego moc nominalna nie jest większa niż przydział mocy do danego budynku. W rozwiązaniu takim nie ma więc konieczności występowania do zakładu energetycznego o warunki przyłączeniowe, lecz formalności załatwiane są w ramach uproszczonej procedury. Krokiem pierwszym jest określenie faktycznego zapotrzebowania na energię. Następnie wybranie firmy, która wykona system fotowoltaiczny. Jeżeli w danym regionie istnieje możliwość skorzystania z dotacji, na tym etapie należy złożyć wniosek o dotację. Po zainstalowaniu systemu fotowoltaicznego, należy instalację zgłosić do zakładu energetycznego (wypełnić i dostarczyć odpowiedni formularz, np. druk ZM w Tauronie). Po zweryfikowaniu dokumentacji zakład energetyczny na własny koszt dokonuje montażu systemów pomiarowych oraz zabezpieczających oraz przygotowuje do podpisania odpowiednie umowy.

Sprzedaż energii wyprodukowanej przez elektrownię fotowoltaiczną do sieci

Jest to najbardziej popularny na świecie sposób zarabiania pieniędzy na energetyce słonecznej. W poszczególnych krajach funkcjonują gwarantowane ustawowo stawki, tzw. taryfy FIT (feed in tariff), po których zakłady energetyczne mają obowiązek skupować energię z elektrowni słonecznej. Stawki te gwarantowane są na okres kilkunastu lat tak, aby po 5-8 letnim okresie zwrotu z inwestycji, Inwestor miał możliwość wygenerowania zysku. Z punktu widzenia technicznego, całość energii wyprodukowanej w elektrowni czy też farmie słonecznej jest sprzedawana do sieci przez osobny układ pomiarowy. 

Fotowoltaika dla Firm

Oszczędności płynące z obniżenia rachunków za energię elektryczną to realna perspektywa również dla firm. Przy obecnym poziomie cen na rynku, okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę znacznie się skrócił. W przypadku firm, gdzie oprócz oszczędności na zakupie energii możliwe jest uzyskanie zielonych certyfikatów za produkowaną energię (niezależnie czy jest zużywana na potrzeby własne czy też sprzedawana), możemy mówić o skumulowanych korzyściach (oszczędność na energii + zysk z zielonych certyfikatów) rzędu 0,60 zł netto / kWh.

Fotowoltaika dla firm oznacza:

  • obniżenie kosztów i możliwość generowania większych zysków dzięki uwolnionym w ten sposób środkom;
  • ograniczanie emisji dwutlenku węgla;
  • kreowanie pozytywnego PR dzięki inwestycji w OZE – zielony wizerunek.

Dotacje na Fotowoltaikę 

Link do dotacji

Na bieżąco monitorujemy nowe możliwości dofinansowania projektów OZE dla osób fizycznych, firm i jednostek samorządowych. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do uzyskania dotacji oraz doradzamy w kwestii zawarcia umowy o dofinansowanie. Przygotowujemy końcowe rozliczenie dotacji, w tym raport techniczny i finansowy oraz dostarczamy komplet wymaganych załączników.